EIT InnioEnergy

EIT InnoEnergy a Demeter spouštějí Evropský surovinový fond pro výrobu baterií v hodnotě 500 milionů eur

EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energetiky, a Demeter Investment Managers, významná evropská společnost soukromého a rizikového kapitálu, dnes oznámily spuštění fondu zaměřeného na rozvoj udržitelného a rozmanitého dodavatelského řetězce surovin pro výrobu baterií v Evropě.

Strategický fond EBA pro bateriové materiály (EBA Materials Fund) s cílovou částkou 500 milionů eur navazuje na úspěch Evropské bateriové aliance (EBA250) v jejím poslání vytvořit udržitelný evropský bateriový průmysl. Fond vzniká v době prudce rostoucí poptávky po bateriích v Evropě, která odhaluje značné mezery v předchozích fázích (těžba, zpracování) dodavatelského řetězce bateriových materiálů v EU. V souladu s požadavky zákona EU o kritických surovinách (CRMA) na snížení přílišné závislosti EU na zahraničních dodávkách je cílem fondu posílit domácí kapacity strategických bateriových materiálů, jako je lithium, nikl, kobalt, mangan a grafit.

Diego Pavia, generální ředitel společnosti EIT InnoEnergy, řekl: „Abychom zajistili prosperující a odolný evropský bateriový průmysl, musíme zintenzivnit naše úsilí v oblasti domácí výroby bateriových surovin. Je sice povzbudivé vidět rostoucí seznam ambiciózních iniciativ a finančních pobídek ze strany veřejných i soukromých subjektů, ale jejich zaměření je obvykle na rozvinuté projekty („Post-Final Investment Decision“). Tyto iniciativy však potřebují tok transakcí s projekty bez rizika, a proto se musíme zaměřit také na projekty v rané fázi výroby (scoping, PFS a DFS), které se zavázaly k udržitelnému, sledovatelnému a transparentnímu dodavatelskému řetězci bateriových materiálů – a to je přesně to, co EBA Materials Fund zajistí.“

Společnost Demeter bude působit jako správce fondu a partner společného podniku a přinese své bohaté zkušenosti v oblasti ekologických technologií a infrastruktury. EIT InnoEnergy využije své zkušenosti z oboru, o čemž svědčí vedení EBA250 od jeho založení v roce 2017, spolu s širšími zkušenostmi s investicemi v rané fázi při identifikaci a podpoře rizikových projektů. Societe Generale bude působit jako exkluzivní finanční poradce společností EIT InnoEnergy a Demeter a bude podporovat získávání kapitálu.

Nejméně 70 % investic z fondu EBA Materials Fund bude určeno na projekty zvyšující domácí produkci EU z těžby, zpracování, rafinace a recyklace v EU a sousedních zemích. Zbývajících 30 % bude zaměřeno na zvýšení dodávek surovin ze zemí surovinového partnerství EU, jako je Kanada, Namibie a Argentina.

Materiálový fond EBA bude podporovat projekty při dosahování nejvyšších environmentálních standardů podle přísných kritérií udržitelnosti stanovených v rámci nařízení EU o bateriích v oblasti sledovatelnosti, udržitelnosti a oběhového hospodářství a dalších kritérií, která jsou v současné době stanovována v rámci CRMA. Fond bude mít jednu z nejvyšších klasifikací ESG jako fond podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR).

Antoine Troesch, Managing Partner společnosti Demeter, dodal: „Společnost Demeter je potěšena, že může společně s EIT InnoEnergy zahájit tuto iniciativu v segmentu, který je pro evropské země klíčový pro úspěch v oblasti energetické a ekologické transformace. Demeter přinese své uznávané odborné znalosti v oblasti ekologických investic a metodiky pro zajištění toho, aby tyto investice splňovaly nejvyšší standardy ESG.“

Komentovat