solar

EIT InnoEnergy zahájila činnost Evropské solární akademie, která v příštích dvou letech umožní získat kvalifikaci pro 65 000 pracovníků

Tato akademie, kterou pověřila Evropská komise jako jednu ze svých Net-Zero institucí, bude poskytovat dovednosti pracovníkům v celém hodnotovém řetězci solární fotovoltaiky.

Společnost EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energetiky, dnes oznámila zahájení činnosti Evropské solární akademie, kterou Evropská komise pověřila jako jednu ze svých Net-Zero akademií. Tuto vzdělávací akademii bude provozovat InnoEnergy Skills Institute, který během prvních dvou let vytvoří speciální vzdělávací služby, jejichž cílem bude rekvalifikovat a zvýšit kvalifikaci 65 000 pracovníků v celém evropském hodnotovém řetězci solární fotovoltaiky.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie si klade za cíl do roku 2030 instalovat téměř 600 GW solárních fotovoltaických panelů a pokrýt 40 % poptávky EU po čistě nulových technologiích s produkty vyrobenými v Evropě, je naléhavě potřeba stále většího počtu kvalifikovaných pracovníků.

Odhaduje se, že do roku 2030 bude potřeba až 400 000 dalších vyškolených pracovníků v oblasti instalace a pro splnění cíle vyrábět 30 GW solární energie na domácím trhu bude potřeba dalších 50 000 vyškolených pracovníků v oblasti výroby. Nový průzkum trhu* provedený společností EIT InnoEnergy zjistil nedostatek dovedností v oblasti školení elektrikářů pro bezpečné připojení k síti a stavebních dělníků certifikovaných pro instalaci. Výzkum společnosti InnoEnergy rovněž zjistil konkrétní nedostatky v kvalifikaci procesních inženýrů, techniků a operátorů pro výrobu článků, modulů a ingotů a destiček.

Akademie se bude zabývat nedostatkem těchto dovedností, zejména pro rostoucí počet malých a středních podniků v oblasti solární energie. V úzké spolupráci s průmyslovými podniky vytvoří InnoEnergy Skills Institute robustní knihovnu více než 40 kurzů s průmyslově uznávanými certifikáty napříč hodnotovým řetězcem. S využitím úspěšného modelu školení a kvalifikace Institutu dovedností InnoEnergy bude Akademie certifikovat více než 80 místních poskytovatelů školení a mobilizovat síť průmyslových partnerů a partnerů v oblasti pracovních sil, aby mohli ve velkém měřítku poskytovat kurzy studentům.Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: „Solární energie je jádrem naší energetické transformace v Evropě a má potenciál vytvořit tisíce pracovních míst na celém našem kontinentu, a to ve všech fázích průmyslového dodavatelského řetězce, od návrhu přes výrobu až po instalaci a údržbu. Akademie Net Zero vytvořená Komisí pomůže našim evropským pracovníkům využít tuto vzrušující příležitost a nabídne další podporu při plnění našich ambiciózních cílů v rámci programu REPowerEU.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton řekl: „Posílení výroby fotovoltaických panelů v Evropě má zásadní význam pro naši energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost a odolnost. Dnešní spuštění Solární akademie dokazuje, že Evropská komise je odhodlána snižovat emise a zároveň vytvářet kvalitní pracovní místa v EU. Spuštění akademie ještě dříve, než vstoupí v platnost zákon o čistě nulovém průmyslu, pomůže řešit naléhavý nedostatek dovedností v evropském odvětví fotovoltaiky a vyškolit novou generaci pracovníků pro náš solární průmysl v souladu s naším cílem vyrábět do roku 2030 alespoň 40 % našich potřeb v oblasti čistě nulových technologií.“

Oana Penu, ředitelka InnoEnergy Skills Institute, zdůraznila: „Aby bylo možné čelit dvojímu úkolu, a to rychlému zavádění fotovoltaiky a zvýšení odolnosti domácích výrobních kapacit, je třeba řešit současné nedostatky v kvalifikaci pracovní síly. Solární akademie se o to postará na základě osvědčeného modelu. Naše Battery Academy, která doposud vyškolila 67 000 pracovníků, nastavila standard pro vynikající školení a slouží jako úspěšný vzor pro Solární akademii do budoucna. Těšíme se na úzkou spolupráci s podniky napříč hodnotovým řetězcem fotovoltaických elektráren, abychom vytvořili individuální vzdělávací cesty, které budou odpovídat potřebám jejich pracovníků.“

Založení Evropské solární akademie bylo dnes oznámeno na fotovoltaickém fóru Evropské aliance fotovoltaického průmyslu (ESIA) na veletrhu Intersolar Europe v Mnichově.

*Průzkum trhu provedený společností EIT InnoEnergy je založen na rozhovorech s reprezentativním vzorkem společností napříč celým hodnotovým řetězcem solární energetiky v Evropě. Hlavními respondenty rozhovorů jsou manažeři lidských zdrojů a pracovníci v oblasti vzdělávání a rozvoje, aby lépe porozuměli potřebám z hlediska nedostatku pracovních sil, kritických pracovních rolí a dovedností. Výsledky výzkumu a mapování klíčových pracovních pozic v evropském solárním průmyslu budou zveřejněny později v tomto roce.

Komentovat