vrak

Postup, jak se zbavit autovraku

Každý automobil jednoho dne doslouží. Může to být důsledkem nehody, poruchy, vysokého nájezdu nebo zkrátka stářím. Všechna vozidla se nevyplatí udržovat jako veterány. V takovém případě přichází na řadu otázka, jak se legálním způsobem se starým autem či dokonce vrakem rozloučit. Zde je postup.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, §37 odst. 1 hovoří jasně: „Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků“. V praxi to znamená odprodej vozu na autovrakoviště.

Výkup aut k likvidaci je obdobný, jako když prodáváte automobil dalším osobám nebo autobazaru. Pozor si musíte dát na vyřízení veškerých administrativních náležitostí. Pojďme na to.

Na vrakovišti

Nejprve se s vrakovištěm domluvte na ekologické likvidaci vašeho starého auta. To stačí po telefonu nebo online. Většina provozovatelů autovrakovišť pro vrak bezplatně přijede a odtáhne jej. Vyplatí vám pak za něj až 10 tisíc korun podle roku výroby, celkového stavu vozidla a využitelnosti náhradních dílů. Přibližnou částku se dozvíte už po telefonické konzultaci předem.

U fyzického předání potřebujete občanský průkaz a technický průkaz (velký „techničák“). V případě nepřítomnosti majitele je nutná i jeho plná moc. Ta nemusí být notářsky ověřená. Jestliže jednáte za firmu, musíte mít také výpis z živnostenského oprávnění nebo v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku a plnou moc jednatele.

Provozovatel vrakoviště vám následně vystaví potvrzení o ekologické likvidaci vozidel. Tento doklad musíte předložit při vyřazování automobilu z registru.

Na úřadě

Na úřadě musíte mít vyplněný formulář k vyřazení z registru vozidel, vystavené potvrzení o převzetí autovraku, přední a zadní státní poznávací značku, osvědčení o registraci vozidla (malý „techničák“), technický průkaz (velký „techničák“), občanský průkaz, případně i plnou moc či výpis z živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Úřad poté vozidlo vyřadí z registru, což vyznačí do technického průkazu a vás čeká ještě cesta na pojišťovnu.

Na pojišťovně

Ke zrušení povinného ručení potřebujete technický průkaz, který prokazuje vyřazení z registru a zelenou kartu. Tím jsou všechny kroky potřebné ohledně zákonné likvidace vozidel splněny.

Úvodní foto: Pixabay

Komentovat