Hello Cleantech

Program Hello CleanTech společnosti Vestbee a InnoEnergy podporuje novou generaci udržitelných řešení!

Hello CleanTech představuje zcela novou iniciativu společnosti Vestbee a EIT InnoEnergy s cílem podpořit takové aktivity nejrůznějších startupů, které povedou k přechodu na zelenější, udržitelnější a dekarbonizovanou budoucnost. Program, který byl spuštěn v květnu letošního roku, nabízí špičkovým startupům jedinečnou příležitost a propojení se zkušenými obchodními profesionály, přístup ke zdrojům od široké sítě renomovaných partnerů včetně EIT InnoEnergy a cestu k předním fondům rizikového kapitálu. Iniciativa Hello CleanTech Challenge vyvrcholila akcí Demo Day, během níž vybrané startupy jako Ourobio, Spark e-Fuels, ÄIO, nista.io, Alinor, Arkeon, Hydrolyx, Biosimo, TerGO, Plenti, Fermata a Nanosci představily své technologické nápady jak urychlit průmysl čistých technologií.

Stav našeho životního prostředí je naléhavým problémem, ale se správnou podporou průmyslu může být současně také katalyzátorem inovací. Jsme hrdí na to, že jsme součástí tohoto procesu a aktivně podporujeme vznikající technologická řešení s hmatatelným dopadem na světovou energetiku. Je velmi uspokojující vidět, kolik inovativních řešení bylo předloženo našemu programu – od obnovitelných paliv a zeleného vodíku přes dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce až po nejrůznější iniciativy oběhového hospodářství. Pečlivě jsme vybrali skutečné inovátory, kteří připraví cestu k čistšímu průmyslu a zdravější planetě. S nadšením sledujeme jejich další vývoj a podporujeme je na jejich cestě, říká Ewa Chronowska, generální ředitelka společnosti Vestbee a generální partner ve společnosti Next Road Ventures.

Program Hello CleanTech byl navržen tak, aby těmto vynikajícím startupům v oblasti čistých technologií poskytl náskok a neocenitelný přístup k předním mozkům v oboru od široké sítě partnerů jako jsou EIT InnoEnergy, Ciech, E44 Ventures, Tangent Line, Doral Group Renewable Energy Resources, OVHcloud. TAURON Polska Energia S.A., Sabancı Holding a Neste Corporation. Kromě toho jim byla nabídnuta rychlá cesta k investicím od EIT InnoEnergy a současně obdrželi také technologickou podporu i pomoc při budování jejich podniků, potřebné infrastruktury pro výstavbu, testování a zlepšování jejich řešení.

Program Hello Cleantech předčil naše očekávání jak počtem přijatých přihlášek, tak celkovou kvalitou zaslaných návrhů. Jako jeden z předních evropských investorů v oblasti klimatických technologií, dekarbonizace a trvale udržitelných řešení nás velmi těší, že se nám nabízejí skvělé nové investiční příležitosti. Naše týmy již spolupracují se startupy z různých vertikál v rámci Hello Cleantech. Jedná se např. i bioekonomii, cirkularitu, power to X a vývoj takových materiálů, aby byl naplněn také zastřešující cíl programu v podobě vytvoření hodnoty pro zakladatele i investory. Některé z nich jsou průkopníky inovací v oblastech, o kterých se domníváme, že budou zásadními dimenzemi evropského přechodu na bezemisní ekonomiku, dodává Marcin Wasilewski, generální ředitel EIT InnoEnergy Central Europe.

Pro více informací o programu Hello CleanTech navštivte webové stránky: https://www.vestbee.com/hello-cleantech

Komentovat