parkování

Desítky milionů korun ročně mohou česká města ušetřit přechodem na nový model placení parkovného

Zhruba 120 milionů korun. To je částka, kterou by dle kvalifikovaného odhadu společnosti EasyPark, mohly ročně ušetřit rozpočty českých měst díky zavedení modelu otevřeného trhu a transparentního servisního poplatku za parkování. Model, který zavádí stále více evropských měst odstraňuje nutnost veřejných zakázek a garantuje městům celou částku za využití parkovacího místa a poplatek za používání parkovací aplikace přenáší na uživatele. Tento přístup zajišťuje městům více peněz na zlepšování městské infrastruktury a podporu udržitelné mobility.

Placení parkovného prostřednictvím aplikací je celoevropsky na vzestupu. Jeho výhodou je pohodlí a jednoduchost. Uživatelé platí za parkování přímo ze svého mobilního zařízení bez potřeby hledat parkovací automat nebo mít u sebe hotovost. Mohou snadno sledovat své parkovací náklady a historii.

V západní a střední Evropě postupně přijímaný model otevřeného trhu umožňuje koexistenci více platebních metod v jednom městě. Díky tomu se prohlubuje konkurence mezi poskytovateli aplikací, kteří soutěží mezi sebou. To přináší výhody pro všechny – města, obyvatele, návštěvníky i poskytovatele virtuálních plateb. Zákazníci si mohou vybrat parkovací aplikaci podle kvality poskytovaných služeb, finančních preferencí, uživatelské zkušenosti či nabízených funkcí. Pro města je zásadní, že nemusí oproti tzv. uzavřenému trhu platit poskytovatelům provize. Uzavřený trh je také zatížen nutností opakujících se výpisů veřejných zakázek. Tím dochází k nízké míře inovací ze strany poskytovatele služby a s tím spojené nedostatečné digitalizaci.

Prvním městem, které model otevřeného trhu v Česku zavedlo je krajské město Jihlava. Ta se zároveň stala příkladem úspěšného přijetí transparentního servisního poplatku.

Další čtení:  8 z 10 lidí na silnicích podle průzkumu obává ostatních řidičů

„Otevřený trh, podobně jako každá novinka, jistě potřebuje svůj čas, odvahu měst a zvyknutí si nejen řidičů, ale i poskytovatelů aplikací. Dosavadní vývoj nám však spíše potvrzuje, že jsme se vydali na správnou cestu. Výhody prozatím jednoznačně převažují“, říká Dalibor Pituch, koordinátor jihlavského systému parkování.

Jako první začala využívat Jihlava parkovací aplikaci od společnosti EasyPark, v současnosti je město v kontaktu s dvěma dalšími provozovateli. „Nová aplikace přivedla k platbám za parkování prostřednictvím mobilu zhruba polovinu řidičů – a to i na parkovištích, na kterých jsou dostupné parkovací automaty. Za 8 měsíců provozu aplikace to je skvělé číslo, jelikož v květnu 2023 začínala s 10% podílem. Servisní poplatek přitom pro naprostou většinu řidičů není žádnou překážkou a jsou ochotni jej akceptovat za větší pohodlí nebo služby“, dodává Dalibor Pituch.

Pro Jihlavu je spolupráce výhodná i v tom, že dostává od společnosti EasyPark data, která jí poskytují přehled o vytíženosti parkovacích míst a může na ně efektivně reagovat.

„Z dat jasně vyplývá, že díky otevřenému trhu města nemusí tak často zvyšovat cenu parkovného a šetří finanční prostředky. Ty mohou být investovány např. do rozvoje služeb občanské vybavenosti. Pro správné fungování otevřeného trhu je naprosto zásadní, aby měl každý provozovatel aplikace možnost zvolit svůj obchodní model, jak aplikaci financovat. To zaručuje, že mezi provozovateli bude zdravá konkurence, a koncový uživatel si tak bude moct najít aplikaci dle svých preferencí.“ říká Patrik Piščák, ředitel společnosti EasyPark pro Česko a Slovensko.

Díky servisnímu poplatku mohou vývojáři aplikace přinášet různé inovace, jako je například parkování účtované podle skutečně strávených minut nebo ukončit parkování před uplynutím předem stanovené doby. Tyto možnosti umožňují zákazníkům ušetřit až 30 procent nákladů ve srovnání s tradičními metodami placení parkovného.

V konečném důsledku inovace kompenzují poplatek nebo jeho významnou část. Do položek nákladů servisního poplatku se započítává marketing na výrobu a design značení pro parkovací automaty případně náklady na pomoc digitalizace města. Dalšími položkami je zákaznická podpora, náklady na údržbu aplikace a infrastruktury a finanční náklady spojené s platbou, fakturací, poplatky nebo SMS oznámení.

Komentovat