Nesetten

EIT InnoEnergy posiluje svou investicí do společnosti Nesetten potenciál odvětví LNG

Díky inovativním technologiím, které umožňují stavbu lehkých kompozitních kontejnerů, má Nesetten možnost popularizovat využívání zkapalněného bio-LNG a LNG plynu také u soukromých zákazníků a malých firem. Kapitálové zapojení a podpora EIT InnoEnergy umožní společnosti pokračovat v dynamickém růstu.

LNG (zkapalněný zemní plyn) je nízkoemisní palivo vyráběné zkapalněním zemního plynu při teplotě -163 °C. Zatímco tradiční LNG je klasifikován jako fosilní palivo, bio-LNG je obnovitelný zdroj energie. Získává se zušlechťováním a zkapalňováním bioplynu pocházejícího převážně z fermentace organického odpadu. Vzhledem k nutnosti přístupu ke stacionární infrastruktuře a současným omezením při přepravě a skladování tohoto typu paliva využívají v současnosti bio-LNG a LNG v průmyslu především velké podnikatelské subjekty.

Cílem společnosti Nesetten je usnadnit přístup k bio-LNG a LNG prostřednictvím překonání současných překážek v infrastruktuře a umožnit využívání těchto udržitelných paliv i individuálním zákazníkům a malým společnostem. Mobilní kryogenní zásobníky vyráběné touto společností umožňují bezpečné skladování a přepravu kapalin při teplotách až -196 °C. Při výrobě zásobníků byla vynechána ocel a vakuum. Dodávky bio-LNG a LNG koncovým zákazníkům, kteří nemají přístup ke stacionární infrastruktuře, usnadní také mobilní čerpací stanice umožňující přepravu až 450 kg zkapalněného plynu.

„V InnoEnergy investujeme do inovativních společností a řešení v počáteční fázi jejich růstu. Věříme, že přístup ke kapitálu, jedinečné know-how a ekosystém více než 1 200 partnerů dává týmům, s nimiž spolupracujeme, téměř neomezené možnosti rozvoje v oblasti zelené energie a čistých technologií. Vítáme v našem portfoliu další společnost ze střední Evropy, s níž chceme posílit potenciál bio-LNG a LNG, což je odvětví, které je v našem regionu velmi důležité,“ prohlásil Marcin Wasilewski, CEO společnosti EIT InnoEnergy ve střední Evropě.

Nesetten také vytvořil škálovatelnou, soběstačnou energetickou stanici pro zásobování teplem a elektřinou, která je určena např. pro kanceláře nebo malé výrobní závody. Testovaný prototyp integruje do systému napájení palivový článek.

„Ve společnosti Nesetten jsme zahájili spolupráci se strategickými partnery z Indie, Polska, USA a Nigérie. Na základě probíhajícího procesu certifikace vyvíjíme inovativní výrobní linku, která zajistí nejen nejvyšší kvalitu výrobků, ale také schopnost pružně reagovat na potřeby trhu. Zahájení prodeje plánujeme na konec roku 2024. Věřím, že investiční kolo, které bude zahájeno ve třetím čtvrtletí roku 2024, nám pomůže těchto cílů dosáhnout,“ dodává Paweł Warszycki, CEO společnosti Nesetten.

www.innoenergy.com

Komentovat