HeatTank

Portfolio udržitelné energie společnosti EIT InnoEnergy by mělo do roku 2030 ušetřit až 2,1 gigatun CO2

  • Rychlé a strategické rozšíření portfolia společnosti EIT InnoEnergy má potenciál do roku 2030 kumulativně ušetřit až 2,1 gigatun emisí CO2, což odpovídá 8,2 milionu cest letadlem pro 300 cestujících z Paříže do New Yorku.
  • EIT InnoEnergy, inovační motor evropské udržitelné energetiky, odhaduje, že do konce této dekády dodá 831TWh čisté energie, což se rovná spotřebě celé katarské produkce ropy v roce 2022.
  • Od svého založení v roce 2010 vytvořila společnost EIT InnoEnergy téměř 40 000 pracovních míst (přímo i nepřímo) a zajistila přístup k energii pro více než půl milionu domácností v rozvojových zemích.

Společnost EIT InnoEnergy, inovační motor pro udržitelnou energii podporovaný Evropským institutem pro inovace a technologie, orgánem Evropské unie (EU), ve své výroční zprávě uvádí, že její portfolio udržitelných investic má potenciál ušetřit až 2,1 gigatun emisí CO2 do roku 2030 a ve stejném období dodat 831TWh čisté energie, což zároveň vede k naplňování cílů energetické transformace.

Tato zpráva přichází v době, kdy EU pokračuje v úsilí o splnění svého cíle snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů o 55 %, což vyžaduje zavedení průlomových a rozšiřitelných technologií a inovací. K tomu je ale zapotřebí rozsáhlé zlepšování a zvyšování kvalifikace, aby se zvýšil nejen počet pracovníků v energetice, ale aby se také změnila jejich struktura. Společnost EIT InnoEnergy dále uvádí, že její portfolio udržitelných investic od svého založení v roce 2010 přímo i nepřímo vytvořilo více než 40 000 pracovních míst.

Toto portfolio současně vygenerovalo v letech 2010 až 2020 příjmy ve výši více než 771 milionů eur (nárůst o 132 %). Pro rok 2030 se předpokládají příjmy ve výši 110 miliard eur.

EIT

Elena Bou, spoluzakladatelka a ředitelka pro inovace společnosti EIT InnoEnergy, uvedla: „Je neuvěřitelně vzrušující vidět hmatatelný pokrok a dopad, který naše portfoliové společnosti dosáhly na podporu přechodu k zelené ekonomice a dosažení klimatických cílů. Od 40 000 pracovních míst, která jsme my a naše portfoliové společnosti společně vytvořili, až po růst potenciálu kumulativně ušetřit 2,1G tun emisí CO2 do roku 2030, pokračujeme v podpoře expanze ve našich třech hlavních průmyslových hodnotových řetězcích, které vedeme: bateriové úložiště, zelený vodík a solární fotovoltaika. S rozšiřováním našich obzorů, včetně nových projektů v USA, se těšíme na další podporu našich portfoliových společností a nových inovací v oblasti udržitelné energetiky, abychom dosáhli očekávaných úspěchů nebo je dokonce překonali.“

„Být součástí sítě EIT InnoEnergy znamená pro naše aktivity na trhu v oblasti energetiky a nových technologií jedinečnou příležitost. Díky této podpoře můžeme rozvíjet inovace a přinést do České republiky nové technologie, které jsou především udržitelné, což je pro budoucnost zásadní. Aktuálně pracujeme na transferu unikátní technologie termálních baterií HeatTank pro chlazení a vytápění na český a slovenský trh. Tato technologie je vhodná pro datová centra, kancelářské budovy, logistická centra a strojírenské provozy, které chtějí snížit náklady na energii. HeatTank pomáhá dosáhnout 20-50% snížení emisí CO². Využití technologie HeatTank umožňuje optimální využití obnovitelných zdrojů energie a podstatně minimalizuje emise oxidu uhličitého. Díky tomu mohou ekologicky smýšlející společnosti výrazně snížit svou uhlíkovou stopu a učinit tak významný krok směrem k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti,“ uvádí Petra Jalšovec Palacz z DEX Innovation Centre.

Kompletní znění zprávy „EIT InnoEnergy Impact Report“ je k dispozici pod tímto odkazem.

Výroční zprávu společnosti EIT InnoEnergy za rok 2022 si můžete stáhnout zde.


O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení Zelené dohody, pokroku na cestě k evropskému cíli dekarbonizace a zlepšení energetické bezpečnosti.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ, mezi něž patří Evropská aliance pro baterie (EBA), Evropské centrum pro urychlení výroby zeleného vodíku (EGHAC) a Evropská aliance solárního fotovoltaického průmyslu.

EIT InnoEnergy byl založen v roce 2010 a je podporován Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), nezávislým orgánem EU, který byl založen v roce 2008 s cílem podporovat inovace a podnikání v celé Evropě. www.innoenergy.com

Komentovat