hydraulické čerpadlo

Hydraulické čerpadlo a jeho široké využití

Hydraulické čerpadlo je nenahraditelnou součástí doslova každého hydraulického přenosového systému. Ve své podstatě se jedná o zařízení převádějící mechanickou energii na energii hydraulickou, a to kombinací tlaku i průtoku. V následujících řádcích se na danou problematiku zaměříme podrobněji a představíme vám i společnost, která se na takové přístroje specializuje.

Základním hydraulickým čerpadlem je ruční pumpa, která se používá u všech aplikací s nízkým výkonem. Ruční čerpadlo představuje často pomocný výkon, přičemž ukázkovým příkladem je například uvolnění hydraulických brzd zemědělského příslušenství. Nicméně ruční hydraulické čerpadlo je možné použít i jako primární hydraulický zdroj, a to u hydraulického zařízení či stolních hydraulických lisů. Vzhledem k nízkému příkonu jsou ruční čerpadla velmi pomalá.

Další hydraulická čerpadla

Většina hydraulických čerpadel má mechanický příkon spalovacího motoru nebo elektromotoru, kdy zmíněné základní motory přivádějí svou mechanickou sílu do hydraulického čerpadla rotačním způsobem. Vstupní hřídel čerpadla je připojen k ozubeným kolům, lopatkám nebo pístům čerpadla, kde se otáčí nebo pohybují proti sobě, a tím přenáší tlak (sílu) na hydraulickou kapalinu.

Pokud je síla vyvíjená čerpadlem dostatečně vysoká, dochází k průtoku takovou rychlostí, která je dána výtlačným objemem čerpadla.

Využití hydraulických čerpadel

Uplatnění nachází v podstatě u všech mobilních a průmyslových hydraulických strojů, dále pak u bagrů, jeřábů, nakladačů, traktorů, vysavačů, lesních strojů, grejdrů, sklápěčů, důlních strojů a podobně.

Hydraulická čerpadla, stejně jako hydraulické panenky, se stále hojně používají v průmyslovém prostředí. Setkáte se s nimi u vstřikovacích strojů, lisů, výtahů, dopravníků, míchaček, vysokozdvižných vozíků, paletových zvedáků, řezaček a podobně. Čím je stroj náročnější, tím je pravděpodobnější, že bude poháněn hydraulickým čerpadlem.

Komentovat